השבוע החלו עבודות לשדרוג התשתיות ברחוב ניסן. במסגרתן, הכביש יקורצף וירובד, ייבנו איי תנועה ויתווסף מעבר חצייה להולכי רגל.

בשלב זה יבוצעו העבודות ברחוב ניסן בין בית מספר 65 (במפגש עם רחוב אייר) לבית מספר 99 בלבד. בהמשך, תאגיד "מי מודיעין" ישדרג את מערכת הביוב שבמפגש הרחובות ניסן ועמק חרוד, ויושלמו העבודות גם בקטע הזה.

בעקבות העבודות, שהחלו השבוע באזור, יחולו שינויים בהסדרי התנועה בשעות העבודות: בין 08:30 ל-17:00. בזמן קרצוף וריבוד מפרצי החנייה שלאורך הרחוב, והחלפת אבני השפה, לא ניתן יהיה לחנות בהם. תתאפשר כניסה לחניות הפרטיות ויציאה מהן, וכן חנייה במפרצים שכבר רובדו. בתוך כך, במסגרת העבודות, שנעשות גם הן כחלק מהתכנית הרב שנתית לשדרוג התשתיות בעיר ושיפור הבטיחות, ייבנו לאורך קטע רחוב זה ארבעה איי תנועה בצורת טיפה, שתפקידם להאט את התנועה ברחוב.

בשלב זה נצבעו בכביש הסימונים של איי הטיפה, בכדי לאפשר לנהגים להתרגל למצב החדש. כמו כן, במפגש עם רחוב הלוח העברי יתווסף מעבר חצייה, שיקל על הולכי הרגל להגיע לטיילת שלאורך רחוב ניסן.

העבודות מתבצעות בתיאום, אישור והכוונת המשטרה, ותושבי העיר מתבקשים להישמע להנחיות השילוט והוראות התמרור ולנסוע בזהירות בהתאם לתנאי הדרך. ייתכנו שינויים בימי ובשעות העבודות.

ע