צילומים: פלאש 90, לי"ר

הורה שכול מוגדר כהורה לחייל ש"נספה במערכה" כתוצאה מחבלה, ממחלה או מהחמרת מחלה שאירעו בתקופת שירותו עקב שירותו. לצורך כך, לצורך הכרה יכול לפנות גם הורה חורג והורה מאמץ ובתנאי שהוא אימץ את החייל שנספה לפחות חמש שנים טרם מותו.

תהליך הטיפול בפנייה להכרה בזכויות כהורה שכול, מותנה במילוי טופס הפנייה להכרת זכויות ע"י ההורה והגשתו למשרד הביטחון (טופס שכזה לרוב נמסר להורה השכול על ידי העובד הסוציאלי בהגיעו לבית המשפחה, בסמוך לתקופת ה"שבעה)".

קצין התגמולים במשרד הביטחון יקבל את כל המסמכים הנדרשים מהגורמים הרלוונטיים, לברור הפניה, ויודיע על החלטתו להורה  שביקש, בתום הבדיקה.

ערעור על ההחלטה

יכול להיות מצב שבו קצין תגמולים מסרב להכיר בזכותם של הורים שכולים לזכויות מסוימות. על החלטה כזו של קצין התגמולים יכולים ההורים השכולים לערער על ההחלטה בתוך 30 ימים מהמועד בו התקבלה ההחלטה. ערעור זה צריך להיות מוגש בית המשפט הרלוונטי. גם על החלטת ועדת הערעורים יכולים ההורים השכולים לערער אבל חשוב לדעת שלא אחת, גם כאשר בית המשפט יהיה סבור כי ייתכן והיה מקום לקבל החלטה שונה, הוא לא ישנה את ההחלטה אלא אם ייקבע שיש בפסק הדין ראיות מספיקות שטוענות את ההיפך.

מעבר לתגמול החודשי, זכאים ההורים השכולים לשורה ארוכה של זכויות והטבות מטעם המדינה. ראשית, בכל הנוגע להנצחתו של החייל הנספה - משרד הביטחון משתתף עם המשפחה בהליך הנצחת החייל. למשרד הביטחון יש ועדה מטעם אגף משפחות והנצחה אשר עוסקת בטיפול בקבורתו של החיל שנספה ובסיוע בהנצחת זכרו

תגמול חודשי

זוג הורים שכולים זכאים לתגמול חודשי של כ- 7,000שקלים. הורה יחיד / אלמן / גרוש זכאי לתגמול חודשי בגובה 80% מהתגמול החודשי של זוג הורים, דהיינו כ- 5,500 שקלים תגמול זה כולל בתוכו גם מס קניה, תשלום עבור תרופות, החזר שנתי של אגרת רכב ודמי ניידות.

ש לציין כי התגמול החודשי להורים שכולים איננו חייב במס הכנסה. התגמול החודשי מועבר לחשבון הבנק של ההורים השכולים, וזאת מיד עם פטירת יקיריהם (ובתנאי שהאחרונים הגישו פנייה להכיר בחלל, עד שנה ממועד הפטירה).

זכויות נוספות

מעבר לתגמול החודשי, זכאים ההורים השכולים לשורה ארוכה של זכויות והטבות מטעם המדינה. ראשית, בכל הנוגע להנצחתו של החייל הנספה - משרד הביטחון משתתף עם המשפחה בהליך הנצחת החייל. למשרד הביטחון יש ועדה מטעם אגף משפחות והנצחה אשר עוסקת בטיפול בקבורתו של החיל שנספה ובסיוע בהנצחת זכרו. היחידה מפעילה גם את אתר ההנצחה הלאומי ומסייעת בפעולות הנצחה ספרותיות של הנופלים, הכל בשיתוף פעולה עם ההורים השכולים.

בנוסף, יש את היחידה להנצחת החייל שתפקידה לסייע למשפחות בהוצאות השנתיות של טקסי האזכרה הפרטיים (לרבות השתתפות בהוצאות רכישת חלקת קבר עבור ההורים, הסעות לבתי קברות, מענק לטובת הנצחה פרטית ועוד). החוק מעניק להורים השכולים זכויות והקלות כספיות נוספות כמו דיור, רכב, לימודים, בריאות, כלכלה, מענק הבראה, בתי אבות ואמצעי תקשורת. כמו כן, במידה ולהורים השכולים נולד ילד נוסף לאחר פטירתו של החייל – ההורים השכולים זכאים לקבל מענק חד פעמי לילד.

החשיבות של פניה לעו"ד

למשרד הביטחון סוללת עורכי דין ויועצים משפטיים מטעמו, שמטרתם העיקרית למנוע מצבים בהם הורים שאינם זכאים לזכויות הורים שכולים ייהנו מהטבות החוק. לכן, כדאי להתחיל ולדרוש את הזכויות שלכם בחוכמה ובזהירות תוך ייעוץ משפטי רלוונטי ולא לפנות לקצין התגמולים לבד.