זה לא סוד שלהיות עצמאי מצליח בישראל זוהי משימה לא פשוטה. חלק עיקרי מהקושי שהעצמאי נתקל בו, הן העלויות הרבות אל מול הרשויות השונות וההוצאות הרבות (קבועות ומשתנות) אשר יצטרך לשלם גם אם טרם הכניס את השקל הראשון מהכנסותיו באותו החודש. בעקבות קשיי הנזילות העולים מעת לעת לאותם עוסקים, אחד מהתחומים אשר לרוב אינו נלקח בחשבון עד הסוף בעיני העצמאיים היא הבטחת החיסכון הפנסיוני – אשר נועד לסייע להם לשמור על רמת הכנסתם גם לאחר יציאתם לגמלאות.

עד היום העצמאי יכול היה להחליט אם הוא מעוניין להפקיד לפנסיה (באופן חלקי או מלא) או שלא, בדר"כ מדובר בסכומים של אלפי שקלים או עשרות אלפי שקלים בודדים לאותה שנת המס. בעבור אותם ההפקדות היה מקבל על חלק מהסכומים ניכוי ו/או זיכוי ממס בהתאמה.

עתה ישנו שינוי מגמה ראשוני, שבו המחוקק החליט שהמגזר העיסקי של העצמאיים לא יכול להמשיך להיות "מוזנח" ברמת חקיקה לטובת הדאגה לעתיד, ועתה יש לחייבו להפקיד לחיסכון הפנסיוני לא תלוי כלל בכדאיות ההפקדה ו/או גובה סך ההכנסות.

ההוראה לחובת ההפקדה לכל עצמאי אומנם חלה החל מ-1.1.2017 אך מאוד ייתכן שהחובה בפועל תחל בשנת המס 2018, קרי שנת 2017 תחשב כשנת מעבר (שנת התאקלמות לטובת התארגנות מחדש של העצמאי בבניית תזרים המזומנים וחובת ההפקדה).

מדובר בבשורה מרעננת בתחום הסדר שצריך להיות עבור העתיד הפנסיוני לעצמאיים ובמיוחד עבור אלו הקטנים, יחד עם זאת רבות הדעות כי לא נעשה מספיק והעול התזרימי עשוי להיות קשה לכל אותם עוסקים קטנים שגם ככה קושי בפרנסה הוא גדול. ייתכנו עוד שינויים מסוימים ועל כן יש להמשיך לעקוב אחרי ההודעות בתקשורת ו/או מול איש המקצוע המתאים

עיקרי הדרישות החדשות של החוק 

1. אחוזי ההפרשה הינם נגזרת של השכר הממוצע במשק  (לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לספט' 2016 עמד סביב 9,891 שקלים) ואז יחושב לפי (ברמה חודשית): א. עד לגובה של מחצית השכר הממוצע במשק יופרש לפי 4.45%. ב. בנוסף לאמור בסעיף 1, בעבור סכומים מעל למחצית השכר במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק יצטרך להפריש 12.55% כאשר אין התניית חובה להפקיד מעבר (נכון להיום). 
2. החוק חל על עצמאיים בגילאים 21 – 55 ומנהלים עסק עצמאי מעל לשנתיים.
3. מכיוון שמדובר בהוראת חוק, עצמאי שלא יעמוד בדרישות  החוק יהיה צפוי לקנסות בגין אי קיום ההוראה.
4. עבור הכנסות עד 60% מהשכר הממוצע במשק - דמי הביטוח הלאומי לעצמאיים יופחתו מ- 6.72% ל- 2.87%.
5. עבור הכנסות מעל 60% מהשכר הממוצע במשק - דמי הביטוח הלאומי לעצמאיים יועלו מ -11.23% ל- 12.85%.
6. תוגדל הטבת המס של העצמאים לזיכוי בהפקדה לפנסיה בשיעור של 0.5%.
7. ההפקדה לקופת הפנסיה או הגמל יכולה להתבצע ברמה חודשית,  או במידה והעצמאי מסיבותיו לא יודע כמה להפקיד, יוכל גם לעשות זאת עד סוף דצמבר של אותה שנת מס ובלבד שההפקדה תעשה בפועל בתוך שנת המס האמורה.

מה עוד מרוויחים העצמאיים מהחוק החדש?

1. דמי אבטלה לעצמאיים - ידוע כי העצמאיים מופלים לרעה בכל הקשור לזכויות הסוציאליות שלהם אל מול הרשויות ביחס לשכיר, אחת הסוגיות הכואבות היא עניין האבטלה, וגם כאן ניסו לתת פתרון מסוים. עתה עצמאי שהפריש לפנסיה, במצב של גיל פרישה או סגירת תיק, יוכל למשוך שליש מהיתרה שצבר בקופה או לפי הכנסתו החודשית כפול מספר שנות עבודתו (עד לגובה הפטור לפיצויים אשר כיום התקרה עומדת על 12,230 שקלים).
2. קרן השתלמות – העצמאי יוכל להפקיד עד 4.5% מהכנסתו (במסגרת התקרה המותרת)  לצורך פטור ממס רווח הון עתידי.

מדובר בבשורה מרעננת בתחום הסדר שצריך להיות עבור העתיד הפנסיוני לעצמאיים ובמיוחד עבור אלו הקטנים, יחד עם זאת רבות הדעות כי לא נעשה מספיק והעול התזרימי עשוי להיות קשה לכל אותם עוסקים קטנים שגם ככה קושי בפרנסה הוא גדול. ייתכנו עוד שינויים מסוימים ועל כן יש להמשיך לעקוב אחרי ההודעות בתקשורת ו/או מול איש המקצוע המתאים. 
 

ט.ל.ח כל המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, אין לראות בהם את נוסח החוק ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או ו/ או תחליף לו ו/או חוות דעת משפטית או חשבונאית ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם.