במהלך השנתיים האחרונות עבר בית הספר היסודי 'עידנים' במודיעין, תהליך לקבלת תואר בית ספר ירוק, בהובלת רכזת תחום הקיימות בבית הספר ובסיוע מחלקת איכות ותכנון סביבתי באגף שפ"ע בעירייה. התהליך כלל יישום של עקרונות הקיימות בבית הספר ובהם למידה על הסביבה דרך המקצועות השונים כמו אמנות, עברית ומתמטיקה, הדרכות בחווה האקולוגית "חווה ואדם", למידה מבוססת פרויקטים עם חקר בנושאים סביבתיים ועוד.  

גם התכנית הנלמדת בבית הספר שמה דגש על קיימות, עם מערכי שיעור ופעילויות מגוונות, במסגרתן לומדים התלמידים להכיר את החקלאות המסורתית כולל גידול צמחי תבלין, ירק ופרי בחווה שהקימו בבית הספר, למידה על משאב המים בהיבטים שונים, הקמת קבוצת תלמידים המשמשת כ"מנהיגות ירוקה" אשר 'משגררים' נושאים שונים של קיימות ועוד. בית הספר מנחיל את נושא הקיימות גם למעגלים הרחבים יותר של קהילת בית הספר עם פרויקטים מיוחדים הנעשים בשיתוף עם ההורים והמשפחה, כמו למשל עידוד לשימוש בכלים רב פעמיים וצרכנות נבונה.

זהו בית הספר הרביעי במודיעין אשר מוסמך כבית ספר ירוק, והוא מצטרף לשלושה בתי ספר ירוקים בעיר – אופק, נתיב זבולון ומעוז המכבים. בית ספר היובל הוסמך לתואר ירוק מתמיד, שמשמעותו עמידה בקריטריונים וניהול אורח חיים מקיים בבית הספר למשך שלוש שנים לפחות.

בעקבות בחירתו של בית ספר עידנים על ידי עדת השיפוט של המשרד להגנת הסביבה, יקבל מענק כספי לביצוע פרויקט מעשי מהעירייה ומהמשרד להגנת הסביבה.