בימי קורונה וריחוק חברתי, תלמידי בית הספר לומדים מרחוק, בזום, למעט תלמידי החינוך המיוחד, המגיעים ללמוד בכיתות בית הספר. בכל שנה נהנים התלמידים מסיורים וטיולים, אך השנה, הנחיות משרד הבריאות לא מאפשרות לערוך עבור תלמידים אלה טיולים, אלא רק בסביבה הקרובה לבית הספר.

באמי"ת בנים מודיעין חשבו המורים מחוץ לקופסה והחליטו לאחר תיאום מול האחראים על כך בעירייה, לצאת ולמסוק זיתים ברחבי העיר מודיעין. בזמן זה של השנה נמצאים הזיתים בשלב הפיכתם לראויים למאכל, ובהמשך ישלבו אותם התלמידים בארוחה שיכינו.

יוסקה יוגב, מורה לשל"ח שמלווה את הפעילות מספר כי המש''צים המדריכים את הכיתות ומובילים את הפעילות הם בעצמם תלמידים מכיתות בוגרות של החינוך המיוחד בבית הספר, "כך שיש כאן הזדמנות פז ללמוד שכל אדם יכול לבחור לקחת אחריות ולהוביל".