בשבוע האחרון נתפס תושב ששיפץ את הגינה המשותפת של הבניין ברחוב הלוח העברי ובמהלך השיפוץ, פרק כמויות גדולות של אדמה על הכביש והמדרכה הסמוכים לבניין. התושב אף  ניסה להסדיר באופן עצמאי את תנועת כלי הרכב בכביש  ובכך גרם סיכון שלומם של הולכי הרגל והנוסעים בכביש. כמו כן, במהלך העמסת האדמה לשטח הגינה על ידי טרקטור, נגרם נזק לכביש ולמדרכה על ידי כף הטרקטור שגירדה את האספלט. אנשי הפיקוח העירוני באגף שפ"ע בעירייה הגיעו למקום ונתנו קנס של 475 שקלים וכן הוצא צו הפסקת עבודה על ידי מחלקת הפיקוח על הבניה בעירייה. כמו כן אגף התשתיות יבצע  הערכת נזקים ותיקונם. בנוסף, הורו הפקחים לתושב ופועליו לנקות לאלתר את המקום מעודפי האדמה והלכלוך שנגרם.

עוד באותו שבוע, מקרה דומה אירע ברחוב ברקת שבו קבלן המשפץ בית, החליט להשתמש במדרכה ובכביש הסמוכים לטובת השיפוץ ובמהלך העבודות, טרקטור גרם לנזק לאספלט בכביש. הנזקים הועברו להערכת בקרה ותיקון על ידי אגף תשתיות והפקחים נתנו קנס לקבלן בסך 475 שקלים בגין גרימת מפגע בשטח ציבורי. כמו כן, הפקחים הורו לקבלן לנקות את השטח באופן מיידי.