מאת: רמי היפש

אנחנו אוהבים להשוות וחרדים ללימודי ילדינו. אחת הדרכים לבדיקה, גם של משרד החינוך וגם של המורים וההורים היתה מבחן המיצ"ב שנערך בבתי הספר. מבחנים שנערכים אחת לשלוש שנים בבתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והתיכוניים הבודקים את יכולות הילדים במדע וטכנולוגיה, שפת אם, מתמטיקה ואנגלית.

עד כה היה קשה מאוד להגיע לנתונים האלה. במשרד החינוך חששו מלחשוף אותם לציבור בטענה שהדבר יגרום להשוואות ויוביל לכך שהורים יניידו ילדים מבית ספר אחד לשני ללא הצדקה. לפני חמש שנים הורה בג"ץ למשרד החינוך לחשוף את הנתונים והוא עשה זאת, אבל בדרך לא ידידותית למשתמש, שנועדה לרפות את ידיו.

אבל הדברים השתנו בשבוע שעבר. הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה) העלתה את כל הנתונים לאתר חדש ונגיש שנמצא בכתובת http://meyda.education.gov.il/rama-mbareshet/ ומעכשיו אפשר לראות את הנתונים.

כך, למשל, בבית הספר היסודי אסיף הנתונים במיצ"ב שערכו תלמידי כיתה ה' בעברית ובמתמטיקה טובים מהכלל הארצי. 

באבני החושן באותה שנה הנתונים בעברית היו נמוכים קצת מהממוצע הארצי – 522 לעומת 532, אך גבוהים בהרבה במתמטיקה 582 לעומת 549. בתיכון מו"ר הנתונים בעברית ובמתמטיקה היו גבוהים יותר מהממוצע הארצי. ישנם בתי ספר שבהם ההתייחסות באתר היא למבחנים שנערכו ב-2016. בית ספר יחד הוא אחד מהם ותלמידי כיתה ה' קיבלו בו ציונים גבוהים יותר בעברית, מתמטיקה ואנגלית מהממוצע הארצי.

בנוסף מופיעים באתר תשובות התלמידים לגבי שביעות הרצון מבית הספר; יחסים בין באי בתי הספר; הוראה, למידה והערכה; לימוד חברתי ערכי; ומוגנות והתנהגות נאותה.

כמובן שכל אחד מכם יכול להיכנס ולהתרשם.