מאת: רמי היפש

מנכ"לית בזק, סטלה הנדלר, נשלחה ביום חמישי למעצר בית עד יום שישי 21 ביולי. הנדלר, תושבת מכבים ואשתו של חבר מועצת העיר, אייל הנדלר, תידרש להפקדת ערבות של 700 אלף שקל. ייאסר עליה ליצור קשר עם עובדי קבוצת בזק יורוקום או עם הנחקרים האחרים בפרשת בזק. היא תוכל לצאת לפגישות עם בא כוחה בתיאום מראש.

במהלך הדיון שנערך באולמה של שופטת בית משפט השלום בתל אביב, רונית פוזננסקי כץ, ביקשה רשות ניירות ערך, העורכת את החקירה נגד בזק, לשלוח את הנדלר למעצר בית של 30 יום.

עו"ד נתי שמחוני, המייצג את הנדלר, טען בדיון כי אין לשלוח אותה למעצר בית כלל. "גברת הנדלר כבר שוחררה בערובה. הפקידה דרכון. נאסר עליה ליצור קשר עם המעורבים. הפקידה 50 אלף שקל ערבות. היא לא הפרה את אחד מהתנאים", אמר שמחוני בדיון. "היא כופרת בכל ההאשמות נגדה, טוענת שכמנכ"לית בזק עשתה את עבודתה נאמנה".

עו"ד ערן שחם, שמייצג את רשות ניירות ערך, טען שמאז נבדק חשד שהיא מעורבת בפרשיות חלל ומשרד התקשורת  שעליהם עובדת רשות ני"ע באחרונה.

הרשת חושדת כי מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר, העביר מסמכים מסווגים ותכתובות פנימיות של משרד התקשורת, שעסקו בבזק ובכך קידם את האינטרסים של בזק ובעל השליטה בקבוצה, שאול אלוביץ'. כך, נטען, קודמה עסקת הקנייה של חברת הלוויין יס, ששייכת ליורוקום, חברה פרטית בבעלותו של אלוביץ' על ידי בזק, חברה ציבורית בשליטתו של אלוביץ'.

פילבר נשלח למעצר בית של 14 יום. אלוביץ' נשלח לשמונה ימים במעצר בית ואילו בנו, אור אלוביץ' נשלח לתשעה ימי מעצר בית.

הנדלר נחקרה בפרשה גם לפני שלושה שבועות. אז רשות לניירות ערך חשדה כי בעלי תפקידים בבזק וביס ביצעו לכאורה ב-2016-2015 פעולות שנועדו לנפח את תוצאותיה של יס. הפעולות נועדו למקסם את התמורה המותנית שתשלם בזק ליורוקום ביעדי התזרים שנקבעו ליס, חברה פרטית בשליטתו של אלוביץ'. חלק ניכר מהסכום היה אמור להגיע לכיסו של אלוביץ'.