בשבוע שעבר נתפסו משליכי עפר בפאתי העיר, בעת מבצע של מחלקת הביטחון של העירייה, בסיוע מערך השיטור העירוני, לאיתור שפיכת עודפי עפר בשכונת נופים, בה מבצעות בימים אלה מספר חברות עבודות עפר ובנייה.

במסגרת הפעילות, התמקמו הסיירים והשוטרים בשתי תצפיות בנקודות אסטרטגיות וכן נפרסו ניידות של השיטור העירוני בקרבה לשכונה, על מנת שיוכלו להגיב במהרה בעת הצורך. מהתצפיות ניתן היה לראות את המגרסות הפעילות בשכונה ואת המשאיות שנכנסו ויצאו מהן.

לאורך כל המבצע נצפתה באתרי הגריסה תנועה ערה של משאיות, שפעלו על פי האישורים והנהלים, אך לפתע אחת התצפיות הבחינה במשאית חריגה שהועמסה בעפר והחלה לצאת מאתר הבנייה. הכוח שנפרס באזור החל במעקב אחריה, וראה כי היא שופכת את עודפי העפר באזור מרכז עינב, במקום בו אין אישור להשלכת הפסולת. פרטי המקרה, לרבות פרטי נהג המשאית, הועברו לפיקוח על הבניה לצורך המשך טיפול משפטי כנגד החברה הקבלנית.

כידוע, השלכת עודפי עפר במקום שאינו מיועד לכך הינה עבירה על החוק, שהעונש עליה מתחיל בקנס ויכול להסתיים גם בצו הפסקת עבודה. בנוסף, כיוון שדבר זה פוגע בסביבה ומסכן את בריאות הציבור, תמשיך העירייה לפעול למיגור התופעה.