ישנן משפחות אשר בוחרות לאמץ כלב או שוקלות אימוץ או רכישה של כלב. פעמים רבות, לא נלקח בחשבון הצד החוקתי של החזקת כלב בבית. בעלי כלבים אינם מודעים לכך שהחזקת כלב מוסדרת בחוק ובתקנות, ועבירה עליהם עשויה לחייב את בעלי הכלב בקנסות ואף עונשי מאסר. כמו כן, בעלי הכלבים אינם מודעים לכך, שהם עשויים לחוב בנזק כלפי  אדם שנפגע מהכלב, גם אם לא הייתה התרשלות מצד בעלי הכלב.

בתקופה האחרונה אני נתקל בכתבות רבות העוסקות בתקיפות של ילדים ועוברי אורח, על ידי כלבים אשר הסתובבו ללא רצועה, או שהכלב יצא לטיול עם ילד אשר אינו מסוגל לרסן אותו. אז מה אומר החוק בישראל ואילו כלים יש לנו בעלי הכלבים להתמודד עם חוקים ותקנות אלו?

זכותו של כל אדם להכניס אל ביתו כלב. הבעיה היא שבעלי כלבים אינם מודעים לכך שהחזקת כלב בישראל מוסדרת בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002, אשר מטרתו להסדיר החזקת כלבים בישראל. החוק קובע, בין היתר, כי המחזיק כלב חייב לשמור על כלב בחצרו או ביתו. במידה והכלב נמצא בחצר, יש לסמן את החצר בשלט "זהירות כלב". במידה והכלב יוצא לרשות הרבים הוא חייב להיות מוחזק ברצועה בידי אדם שיכול לשלוט עליו. אורך רצועה מקסימלי לכלב רגיל (שאינו מסוכן) נקבע בתקנות 2005 עד 5 מטר. לכלבים המוגדרים "כלבים מסוכנים" קיימת הגבלת רצועה ל- 2 מטר והם מחויבים במחסום על פיהם גם בבית כאשר נוכח ילד שגילו עד 16 שנים.

מרבית בעלי הכלבים אינם מודעים לקיומו של החוק ומה הוא דורש מהם. אבל יש גם בעלי כלבים אשר מכירים את החוק או חלקים מימנו ובוחרים להתעלם ממנו. כאשר אני עובד עם כלבים, אני מוצא את עצמי מעיר לבעלי כלבים, כאשר הם מסתובבים עם הכלב שלהם ללא רצועה. התשובה הנפוצה ביותר שאני מקבל היא: "הוא לא כלב מסוכן, הוא לא עושה כלום" תשובה יפה אבל...

כיצד מגדיר החוק מהו כלב מסוכן?

א. כלב שגילו מעל שלשה חדשים שנשך ונשיכתו גרמה לחבלה.
ב. כלב מזן מסוכן – גזע ששר החקלאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קבע לגביו שהוא גזע מסוכן.
ג. כלב שהוא הכלאה של זן מסוכן, וקיים דמיון בין דפוסי ההתנהגות והתכונות הפיזיות שלו לכלב מסוכן.

עוד נקבעה בחוק רשימה של זני כלבים מסוכנים:

 1. אמריקן טאפורדשייר טרייר (אמסטאף)
 2. בול טרייר
 3. דוגה ארגנטינאי
 4. טוסה יפאני סטאפורדשייר
 5. בול טרייר (סטאף אנגלי(
 6. פיט בול טרייר
 7. פילה ברזילאי
 8. רוטווילר

על פי החוק, המחזיק בכלב ללא רישיון בר תוקף (החל מגיל 3 חודשים), ומאפשר יציאת הכלב מחוץ לחצרו- דינו שישה חודשי מאסר, המחזיק כלב מסוכן בניגוד להוראות החוק או המוסר מידע כוזב-דינו שנת מאסר. תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה-2004, נועדו לקבוע את זני הכלבים המסוכנים ולהטיל שורת הגבלות על זני כלבים מסוכנים והדומים להם, לרבות סירוס, יבוא והחזקה על ידי מי שגילו מתחת לגיל 18 ואיסור להרבות כלבים אלו. בתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה-2005, הוסדר, בין היתר, חיוב על שימת שלט "זהירות כלב בחצר", וקנס של 3,000 שקלים על עובר תקנה זו.

בתי משפט בארץ פוסקים פיצויים כבדים לניזוקים אשר נפגעו על ידי כלבים, ואני רוצה להבהיר כי אין הכוונה בהכרח שתהיה תקיפה של הכלב בדמות נשיכות או שריטות ומספיק גם שהנפגע ייבהל מהכלב שיקפוץ עליו, ייפול ויקבל מכה.

מספר פעולות שחשוב לעשות במידה ומחזיקים כלב בבית:

 1. לקרוא ולדעת את החוק וההגבלות.
 2. במידה ואתם רוצים להחזיק בבית כלב המוגדר בחוק ככלב מסוכן, התייעצו עם עו"ד וצרו קשר עם מאלף על מנת לקבל את כל הכלים להחזקה נכונה ובטוחה בבית ומחוצה לו.
 3. חשוב לוודא כי הביטוח על הבית שלכם מכסה גם פגיעה של כלב מצד ג'.
 4. לא יוצאים מהבית עם הכלב, כאשר הכלב לא מחובר לרצועה.
 5. זוכרים כל הזמן כי האחריות שלנו היא לא רק על הכלב, אלה גם על האנשים שחיים סביבנו.

כתבה זו נכתבה בעזרתה האדיבה של עו"ד ליאנה חזין רביב ממשרד עורכי הדין רונן ברק ושו"ת